ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินอย่างไรห่างไกลโรค

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคร้ายต่างๆได้