ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฉลาดกินกับวัยซน

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เด็กต้องบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควรเสริมให้เด็กทานอาหารว่างวันละ 2 มื้อ เพราะเด็กวัยนี้ต้องการพลังงานและสารอาหารในปริมาณสูงเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และอาหารว่างในช่วงบ่ายจะช่วยพัฒนาทักษะความจำและเสริมความพร้อมในการเรียนของเด็กให้มีประสิทธิภาพ อาหารว่างที่ดีควรให้พลังงานไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายเด็กต้องการในแต่ละวัน คือ ไม่เกินมื้อละ 150 กิโลแคลอรี