ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุณรู้จักเกลือเสริมไอโอดีนแล้วหรือยัง

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เกลือเป็นเครื่องปรุงรสเค็มที่ได้จากธรรมชาติ ปัจจุบันในตลาดบ้านเรามีเกลือบริโภคอยู่ 2 ชนิด คือ เกลือสินเธาว์ และ เกลือทะเล ซึ่งเป็นเกลือธรรมดามีทั้ง ชนิดเกลือป่นและเกลือเม็ด โดยเฉพาะเกลือสินเธาว์ ไม่มีไอโอดีนอยู่เลย ส่วนเกลือเกลือทะเลก็มีไอโอดีนอยู่น้อยมาก จนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย