ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำรับอาหารไข่ไอโอดีน

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่มีธาตุไอโอดีนซึ่งนอกจากจะได้รับจากอาหารทะเลและเกลือไอโอดีนแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องหากลวิธีเพิ่มสารไอโอดีนในอาหารอื่นที่ประชาชนนิยมบริโภคเป็นประจำ