ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินเจ อาหารเพื่อสุขภาพ

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในช่วงเทศกาลกินเจ มีผู้บริโภคอาหารเจมากขึ้น ทว่าการรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญควรเลือกรับประทานและคำนึงถึงวัตถุดิบในการปรุง ฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเจ ที่ทำจากโปรตีนถั่วเหลืองหรือกลูเตนจากแป้งสาลี ซึ่งผลิตเป็นอาหารประเภทไส้อั่ว ไส้กรอก ปลาเค็ม และลูกชิ้น ว่าสามารถก่อกลายพันธุ์ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหรือไม่