ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลาในแนวปะการังของไทย

หมวดหลัก: 590 สัตว์ สัตววิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศไทยนั้นเคยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทย แต่ในปัจจุบันพบว่าจำนวนของปลาในแนวปะการังได้ลดจำนวนลงไปอย่างมากเนื่องจากการทำประมงที่ขาดการวางแผนที่ดี โดยบเฉพาะการนำเครื่องมือทำการประมงที่เป็นอันตรายมาใช้ เช่น อวนลาก การใช้ระเบิด และการวางยาเบื่อ เพื่อจับสัตว์น้ำที่อยู่ตามแนวปะการัง ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด