ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือประหยัดไฟฟ้า

หมวดหลัก: 620 วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานตั้งแต่ต้น จะได้ประหยัดไปตลอดการใช้งาน (ประมาณว่าซื้อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง) โดยดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน