ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะลึกเรื่องของปรมาณู

หมวดหลัก: 530 ฟิสิกส์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดทำหนังสือชุด "เจาะลึก...เรื่องของปรมาณู" ขึ้นเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคคลทั่วไป