ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลองกอง

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การปลูกลองกอง" เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก โรคการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกลองกอง หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ