ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปลูกกล้วย

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การปลูกกล้วย ต้นกล้วย เทคนิคการปลูกกล้วยวิธีต่างๆ เรารวบรวมเทคนิคการปลูกกล้วยวิธีต่างๆ มารวมไว้ให้ทุกๆท่านได้นำไปปลูก ซึ่งกล้วยแต่ละชนิดนั้น มีความต้ัองการ วิธีการปลูกที่แตกต่างกัน รวมทั้งมี กล้วยชนิดต่างๆมาให้ทุกท่านได้ชมกัน เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง แต่ละชนิด ก็มี สรรพคุณ แตกต่างกันเล็กน้อย หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับ ท่านที่สนใจนำไปใช้กัน