ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมุนไพรเพื่อการเกษตร

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช มีการแนะนำวิธีการใช้ รวมทั้งสูตรสมุนไพรที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว นอกจากนี้ยังนำสรรพคุณทางยาที่ใช้สำหรับคนมาประกอบไว้ในเล่มให้อีกด้วย