ข้อมูล eBook

ชื่อ: 90 วิธีสอนลูกให้เติบโตอย่างฉลาด

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"90 วิธีสอนลูกให้เติบโตอย่างฉลาด" เล่มนี้ เป็นไกด์นำทางให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์หลากหลายในการสอนลูก สถานการณ์เหล่านั้นอาจพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างลูกน้อยของคุณให้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดทั้งความรู้และอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ให้การสนับสนุนในทางที่ถูกให้กับลูก ก็จะช่วยให้เด็กได้ใช้ความสามารถพิเศษที่เขามีติดตัวมานั้นได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต