ข้อมูล eBook

ชื่อ: 90 วิธี สอนลูกให้เติบโตแบบคุณแม่สมัยใหม่

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะหลงลืมไปบ้างว่าควรปฏิบัติกับลูกของคุณอย่างไร เพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณยังรักเขา ยังสนใจในตัวเขา ไม่ใช่ทำแต่งานในทุก ๆ วัน อีกทั้งยังมีสถานการณ์ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่อาจเคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณผู้อ่านเอง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละครอบครัวนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป ในหนังสือเล่มนี้เพียงแต่ยกตัวอย่าง สถานการณ์และวิธีการแก้ไขที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในครอบครัว