ข้อมูล eBook

ชื่อ: อั้นไม่ไหวขอไปด้วย

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อั้นไม่ไหว ขอไปด้วย เป็นหนังสือสร้างเสริมสุขลักษณะนิสัยสำหรับเด็กเล็ก ด้วยการสร้างตัวละครสัตว์ต่างๆ ที่พร้อมใจกันปวดหนักปวดเบา ให้มาเป็นเพื่อนกับหนูน้อย เพื่อช่วยสอนให้เด็กรู้จักสำรวจอาการของตนเองเมื่อต้องการขับถ่าย ถ่ายทอดผ่านคำคล้องจองสั้นๆ ง่ายแก่การเข้าใจ ประกอบภาพวาดที่น่ารัก และมีการสรุปเรื่องที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้เด็กๆ ด้วย หนังสือเล่มนี้ช่วยในการเรียนรู้เพื่อการช่วยเหลือตัวเอง (Self Help) ของเด็กเล็ก ผ่านศิลปะการสื่อสารที่ชวนให้เด็กเพลิดเพลินใจในเรื่องที่เขาจะต้องหัดดูแลปัญหาการขับถ่ายของตัวเอง