ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขนมจีบ ธุรกิจลงทุนต่ำ กำไรสูง

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็น คู่มืออาชีพ ขนมจีบ ธุรกิจลงทุนต่ำ กำไรสูง หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลการทำธุรกิจขนมจีบไว้อย่างครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน การวิเคราะห์ตลาดและการเลือกทำเล การเลือกสรรอุปกรณ์ การวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสูตรเด็ดและขั้นตอนการทำขนมจีบที่กำลังได้รับความนิยมในท้องตลาด คู่มืออาชีพเล่มนี้จะช่วยตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกิจขนมจีบ ด้วยเนื้อหาข้อมูลธุรกิจที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ เพื่อจะนำพาความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจมาให้กับผู้อ่านในท้ายที่สุด