ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุกกี้ ทำง่ายๆ ขายแล้วรวย

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ คู่มืออาชีพที่จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านคุกกี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกภายในเล่มจะการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระการประกอบกิจการร้านคุกกี้ ทำเป็นด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามารถขายได้กำไรจริง ข้อมูลธุรกิจต่างๆ จะช่วยทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงได้จนเกินผลสำเร็จในการทำธุรกิจคุกกี้