ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปริศนา 50 ลาเต้ อาร์ต

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะการแต่งหน้ากาแฟ ซึ่งจะนำเสนอความเป็นมาของศิลปะลาเต้ อาร์ต ตลอดจนประเภท และ เทคนิคการแต่งหน้าลาเต้ อาร์ต แบบต่างๆ สำหรับเนื้อหาหลักซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ คือ เนื้อหาส่วนที่รวบรวมรูปแบบการแต่งหน้า ลาเต้ อาร์ต ไว้ทั้งหมด 50 แบบ พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับในการแต่งหน้าลาเต้ได้อย่างครบครัน