ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุที่มาของการเกิดมะเร็งและการต้านสารก่อมะเร็ง และที่สำคัญที่สุดคืดวิธีการบริโภคที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็ง โดยมีเมนูอาหารรสเลิศที่เพื่อช่วยให้ห่างไกลจากมะเร็งหลากหลายเมนูด้วยกัน พร้อมบทวิเคราะห์ต้านมะเร็งของเมนูแต่ละชนิด ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบตลอดเล่ม สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน