ข้อมูล eBook

ชื่อ: นวนิยายฝรั่งเศสยุคใหม่

หมวดหลัก: 840 วรรณคดีฝรั่งเศส และวรรณคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่แปลจากเรื่อง The French Novel : from Gide to Camus เป็นการศึกษาเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับนวนิยายฝรั่งเศลในช่วงเวลาประมาณ 50 ปีแรก ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้แต่งได้แสดงให้เห็นว่าช่วงครึ่งแรกของศตวรรษนี้นับเป็น ยุคแห่งนวนิยาย