ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัตวนิยาย

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในการรวบรวมหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามเก็บข้อความที่จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าไว้ให้ได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นเรื่องราวต่าง ๆจึงเกี่ยวโยงกันหลายด้าน มีทั้ประวัติศาสตร์ วรรณคดี อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมความเชื่อถือ
ต่าง ๆ นิทานปรัมปรา ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีหลายรส จะอ่านเพื่อความสนุกหรือจะเพื่อศึกษาก็คงจะได้ประโยชน์บ้าง แต่อย่างไรก็ดี ต้องขอประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าข้อเขียนต่าง ๆในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องที่ได้มาจากหนังสือต่างๆมากมายหลายสิบเล่ม บางเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้รู้ ฉะนั้นจึงอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านเคยรู้มา ผู้เขียนเป็นเพียงคนกลาง นำเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้น ต้องการจะให้เป็นเรื่องเล่าสนุกๆส่วนการจะเชื่อถือว่าสิ่งใดจริงไม่จริงนั้นเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรจะพิจารณาเอาเองขออย่าได้เข้าใจว่าผู้เขียนเป็นคนอวดรู้หรือมีความรู้มากมายอะไรเลย “สัตวนิยาย” แม้จะพิมพ์มาหลายครั้ง แต่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในการพิมพ์ครั้งนี้ผู้จัดพิมพ์ประสงค์ที่จะทำให้ดีที่สุด จึงได้เพิ่มเรื่องที่เขียนใหม่มารวมไว้ด้วยถือได้ว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ ดีกว่าฉบับที่พิมพ์มาครั้งก่อน