ข้อมูล eBook

ชื่อ: พฤกษนิยาย

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "พฤกษนิยาย" ไม่ใช่ตำราพฤกษศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์, ศาสนา, ประเพณี และความเชื่อของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้ คุณที่เคยอ่านต่างเห็นพ้องกันว่า หนังสือเล่มนี้จึงให้ความรู้รอบด้านและอ่านสนุก