ข้อมูล eBook

ชื่อ: แหล่งท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์

หมวดหลัก: 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตชาวไทย โดยส่วนใหญ่มักนิยมกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไปพบปะญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง รวมทั้งเล่นน้ำสงกรานต์