ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มืออุทยานประวัติศาสตร์

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมืองสุโขทัยอันอุดมสมบูรณ์เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก โดยรวมกับเมืองเวียงโบราณของศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรที่อยู่ติดกัน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย