ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ" เล่มนี้ ได้รวบรวมประสบการณ์การทรงงานของ "ในหลวง" ที่พระองค์มิได้ว่างเว้นตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ และหากเราได้ "มองให้ลึกขึ้น" จากสิ่งที่พระองค์ทำ พระองค์ตรัส พระองค์ดำริ จะเข้าใจยิ่งขึ้นว่า "หลักการจัดการน้ำ" ของพระองค์นั้น แท้จริงไม่ได้ซับซ้อนเป็นเรื่องยากแต่อย่างใด แต่หากวางอยู่บนพื้นฐานของการเฝ้าสังเกต ใส่ใจ และเพียรพยายามในการบริหารจัดการอย่างถึงแก่น