ข้อมูล eBook

ชื่อ: ใจที่วาง... ทางที่เดิน ( ฉบับปรับปรุงใหม่ )

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "ใจที่วาง ทางที่เดิน" คือหนังสือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้เขียนที่ชื่อ "สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม" อดีตฝ่ายซ้าย ชายเสเพล ผู้เปลี่ยนชีวิตดังพลิกฝ่ามือ เส้นทางแห่งธรรมได้นำเขาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ท่ามกลางภาระหน้าที่ในสังคมอันสับสนวุ่นวาย แต่เขากลับมีชีวิตที่เบาสบายด้วยใจที่วางลง