ข้อมูล eBook

ชื่อ: วีรชนคนไทย (ฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเรื่องน่ารู้ของเหล่าวีรชนผู้จารึกคุณงามความดีไว้ตั้งแต่อดีตกาล ผู้ที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราคนไทยตลอดมา แม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่านไปตามวิถีของกาลเวลาที่ไม่เคยหยุดรอใคร แต่ห้วงความทรงจำที่จะระลึกถึงวีรชนคนไทยเหล่านี้ไม่เคยหมุนผ่านแล้วผ่านเลยเหมือนกาลเวลา มันยังคงหยุดและย้อนมาระลึกถึงบุคคลเหล่านี้อยู่เสมอว่าเป็นผู้เสียสละเลือด เนื้อ กาย ใจ ปกป้องผืนแผ่นดิน รักษาคำว่า “ชาติไทย” ให้หลงเหลือมาตกถึงลูกหลานไทยมาจนทุกวันนี้ ทั้งสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ชาวบ้านบางระจัน พันท้ายนรสิงห์ พระยาพิชัยดาบหัก รวมถึงท้าวสุรนารี ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม