ข้อมูล eBook

ชื่อ: แกะรหัสอัจฉริยะสะท้านโลก ไอน์สไตน์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลก เขามีความสามารถทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก นอกจากนี้เขายังเป็นนักคิดค้นที่ไม่ยอมหยุดนิ่งอีกด้วย ไอน์สไตน์ถูกยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพันทภาพพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ...