ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนาน ผลงาน นักเขียนรางวัลซีไรต์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รางวัลซีไรต์ จัดเป็นรางวัลเดียวในโลกที่มอบรางวัลทางวรรณกรรมให้แก่นักเขียนจากหลากหลายประเทศภายในภูมิภาค เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยกย่องในแวดวงวรรณกรรมทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่สง่างามให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ด้วย ในประเทศไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (South East Asian Writers Awards S.E.A WRITE) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า รางวัลซีไรต์ ถือกำเนิดมาเมื่อกว่า 33 ปีที่แล้ว โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2522 โดยความคิดริเริ่มจากฝ่ายบริหารโรงแรมโอเรียนเต็ลในขณะนั้น และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอีกหลายองค์กร มารู้จักหนังสือที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงประวัติของผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกท่านตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน