ข้อมูล eBook

ชื่อ: จากแผ่นดินจักรพรรดิ สู่ผู้นำโลกใหม่ มหาอำนาจจีน

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ จากแผ่นดินจักรพรรดิ สู่ผู้นำโลกใหม่ มหาอำนาจจีน เล่มนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาผลัดแผ่นดินในสมัยต่างๆ ตั้งแต่จีนโบราณยุคราชวงศ์ จนมาถึงจีนยุคใหม่ การปฏิวัติยึดอำนาจของชนชั้นผู้นำ นับตั้งแต่จักรพรรดิ ขุนนางระดับสูง จนถึงผู้นำรุ่นใหม่ กว่าจะได้มาซึ่งอำนาจ ความเจริญ ก้าวหน้า และสร้างประเทศให้มั่งคั่งเป็นปึกแผ่นจนก้าวสู่มหาอำนาจโลกในปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยอารยธรรมที่ใช้เวลาสะสมนานนับ 5,000 ปี