ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยา พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจมากมายนานับประการไม่ว่าจะเป็นการปกครอง วรรณกรรม การค้า และที่โดดเด่นที่สุด ก็คือ ด้านการต่างประเทศ ซึ่งยุคสมัยของพระองค์นี้ถูกยกย่องให้เป็น ยุคทองด้านการต่างประเทศเลยทีเดียว เห็นได้จากมีการส่งคณะราชทูตไปจีน โปรตุเกส เปอร์เซีย และที่โด่งดังที่สุดก็คือ "ฝรั่งเศส" โดยมีราชทูตที่เรารู้จักกันนามว่า "โกษาปาน"