ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงเติบโตมาในสภาวะที่บ้านเมืองติดพันสงครามกับกรุงหงสาวดี ขณะทรงพระเยาว์ต้องเสด็จไปประทับที่กรุงหงสาวดีในฐานะองค์ประกันของกรุงศรีอยุธยา ในการรบหลายต่อหลายครั้งพระองค์ได้แสดงพระปรีชา สามารถอย่างกล้าหาญและชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นศึกเมืองคัง วีรกรรมพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง และสุดท้ายคือศึกยุทธหัตถี เพราะทรงมีเป้าหมายที่จะทำให้ กรุงศรีอยุธยาเป็นอิสระจากกรุงหงสาวดี