ข้อมูล eBook

ชื่อ: ซินจ่าว เวียดนาม (ชุดประชาคมอาเซียนฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือชุด "ประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน" คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของของชาติเเละเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศเเละอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม นี่จึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกที่เด็กๆ จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้