ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในประเทศเรา ยิ่งในสมัยการเมืองรอบบ้านกำลังสับสน สมัยที่มีความพยายามอย่างหนักเรื่องสมาคมอาเซียน สมัยที่พรมแดนอินโดจีนความสำคัญมหาศาลต่อนโยบายของรัฐบาล สมัยที่มีความต้องการความรู้และความเข้าใจสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ดีขึ้น"