ข้อมูล eBook

ชื่อ: เซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย (ชุดประชาคมอาเซียนฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ ?ฉบับการ์ตูน? -ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน -เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ -ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ -เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง -การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม