ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 4

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เป็นคัมภีร์ในการศึกษาเอเชียตะวันออก สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเอเชียตะวันออกซึ่งได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน จะให้ความรู้พื้นฐาน ภูมิหลังประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าใจประเทศเหล่านี้ อาทิ เหตุไร จีนชาติที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร จึงพ่ายยับแก่ชาติตะวันตก...