ข้อมูล eBook

ชื่อ: สะพายกล้องท่องโลก : มาดากัสการ์ "ที่ไม่มีกิ้งก่าและตัวลีเมอร์"

หมวดหลัก: 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“มาดากัสการ์” เป็นประเทศเกาะอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ดนตรี กีฬา ชาติพันธุ์ ของชาวพื้นเมือง ภูมิประเทศและพืชพันธุ์ธัญญาหาร ว่ากันว่ามาดากัสการ์มีพืชต่างชนิดกันถึง 12,000 พันธุ์ และบางพันธุ์ก็หาที่ไหนในโลกไม่ได้แล้ว การท่องเที่ยวมายังมาดากัสการ์จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝันของนักเดินทางจำนวนมากในยุคปัจจุบัน แต่น้อยคนที่มีโอกาสเช่นนั้น เรื่องราวของเกาะพราวเสน่ห์กำลังรอให้คุณค้นพบ