ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา) บาหลี

หมวดหลัก: 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บาหลี เกาะสวรรค์ที่ยังรักษารากเง้าแห่งวัฒนธรรมเอาไว้อย่างแข็งแกร่ง และสือทอดขนบประเพณีต่อเนื่องกันมายาวนาน ภาพหญิงสาวที่เดินทูนเครื่องเซ่นไว้บนศรีษะ เดินเรียงรายไปยังวัดที่มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นดังจะไปให้ถึงที่สุดปลายฟ้า สายน้ำใสในหมู่แมกไม้และอากาศบริสุทธิ์สปาท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี หาดทรายยาวสุดสายตากับแสงแดดจ้าจนหมดควัน พบปะผู้คนที่ขยันสมถะ มีศิลปะอยู่ในสายเลือด และอัธยาศัยไมตรีที่แสดงออกทางสายตา คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา บาหลีได้จัดทำขึ้นตามคำเรียกร้องแล้ว ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เทศกาล ศิลปวัฒนธรรม อาหาร การกิน สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องราวของการช้อปปิ้งสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของบาลี รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่อึดอัดแน่นเพื่อประโยชน์ต่อนักเดินทางผู้ต้องการไปเยือนดินแดนแห่งเทพเจ้าแห่งนี้ แม้ว่าบาหลีเมื่อหลายสิบปีก่อนจะเป็นดังมนต์ขลัง ดึงดูดผู้แสวงหาความแปลกใหม่จากคำบอกเล่าปากต่อปาก บาหลีวันี้มีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเท่านั้นเสน่ห์แห่งดินแดนนี้ยังมิได้สูญหายไปแต่อย่างใด และยังเป็นสถานที่ที่น่าพิสมัยอีกแห่งหนึ่งเช่นเดิม