ข้อมูล eBook

ชื่อ: 150ปีประวัติศาสตร์จีนยุคป่วยไข้

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่ว่าด้วยรายละเอียดของเหตุการณ์และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของจีนยุคหนึ่ง สื่อให้เห็นถึงภาพของจีนในวันเวลาที่ป่วยไข้และพร้อมกันก็สามารถเปิดภาพของการเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งของจีน นับแต่ชาติอาณานิคมรุกรานนำ "สงครามฝิ่น" มาบอกกับชาวจีนว่ามหาอำนาจที่แท้จริงคือใคร? ผ่านยุคการล่มสลายของราชวงศ์แมนจู สู่การปฏิวัติประชาธิปไตย โดย "ซุนยัตเซ็น" และการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ โดย "เหมาเจ๋อตุง" จีน..ย่ำอยู่บนบาดแผลแห่งความเจ็บป่วยไข้มายาวนานก่อนจะเปิดศักราชของความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ โดย "เติ้งเสี่ยวผิง" และ จีน..วันนี้คือมหาอำนาจใหม่ของโลก