ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานสามวีรบุรุษสร้างชาติญี่ปุ่น

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ท่ามกลางภาวะของความแตกแยกในญี่ปุ่นกลับปรากฏวีรบุรุษทั้งสามผู้กลายเป็น ตำนาน สื่อสะท้อนแง่คิดและวิธีการที่แตกต่างถือเป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อรวมชาติญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว