ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตามล่าหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตามล่าหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนอนาคต โครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญทั้งประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านลดภาระการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังให้ความสำคัญ ในสิทธิของชุมชนที่จะเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดอีกด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรงพลังงาน