ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมื่อฉันแก่ตัวลง

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อฉันแก่ตัวลง ไม่ใช่ฉันที่เคยเป็น ขอโปรดเข้าใจฉัน มีความอดทนต่อฉันเพิ่มขึ้นอีกสักนิด ถ้าฉันทำน้ำแกงหกใส่เสื้อตัวเอง ถ้าฉันลืมวิธีผูกเชือกรองเท้า ขอให้คิดถึงตอนเธอเด็กๆ ที่ฉันสอนเธอหัดทำทุกอย่าง