ข้อมูล eBook

ชื่อ: ม่านรักตำหนักทราย

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เจ้าหญิงลัยลาทรงเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมด้วยพระอนุชา ชีคชาราฟ บิน บากีร์ อัล อมีนาห์ พร้อมด้วยองครักษ์และพระพี่เลี้ยง พระองค์ทรงได้พบกับรัตนภูมิ เจ้าหญิงลัยลาทรงพอพระทัยในตัวรัตนภูมิมาก แต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดี เจ้าหญิงก็ถูกลักพาตัว รัตนภูมิพร้อมด้วยนาคินทร์เพื่อนรักได้ไปช่วยเจ้าหญิงเอาไว้ได้ เจ้าหญิงทรงซาบซึ้งในพระทัย รวมทั้งด้วยทรงเสน่หาในตัวชายหนุ่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้ทรงมอบความรักให้กับรัตนภูมิด้วยความเต็มพระทัยยิ่ง