ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตราไว้ในดวงจิต

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความบริสุทธิ์สดใสในวัยเยาว์ของเด็กหญิงและเด็กชายต่างฐานะ ความผูกพันฉันท์เพื่อนร่วมโลกของผู้มีความรักและหวังดีต่อกัน แม้นความตายจะพรากเขาไป