ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรื่องเล่าจากปลาทูหน้างอ

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปลาทู ตากลมโต ปากกว้าง ตัวแบน หัวท้ายแหลม เกิดและอาศัยอยู่ในทะเลรวมกันเป็นฝูง เป็นปลาตัวเล็ก ๆ ที่มีเส้นทางการเดินทางตั้งแต่เล็กจนโต จึงกลายเป็นเรื่องราวยาวไกล ให้บอกเล่าแก่บรรดาผองเพื่อน เกี่ยวกับเรื่องของปลาทู หน้างอ (คอหัก) เหล่านี้