ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาณาจักรมด

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มดเป็นสัตว์ที่สามารถแบกของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้ถึงห้าเท่า เราจึงพบเห็นมดแบกของที่มีขนาดใหญ่กว่าตนเองบ่อย ๆ มดสามารถปล่อยสารฟีโรโมนเพื่อช่วยนำทางให้กับมดตัวอื่น ๆ ไปหาอาการหรือย้อนกลับรังได้ บางครั้งเราเห็นมดเดินต่อกันเป็นขบวน บางครั้งก็เห็นมันช่วยกันลากของกินกันอย่างแข็งขัน ฮุย เล ฮุย บางครั้งมีเพื่อน ๆ มันตาย เราก็จะเห็นมดช่วยกันแบศพเพื่อนมากองรวมกัน(ไม่รู้จะทำพิธีอำลาเพื่อนหรือเปล่า) มาสนุกกับเรื่องของมดที่ใหญ่เกินตัวได้ในหนังสือ "อาณาจักรมด"