ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหัศจรรย์แห่งรัก เล่ม 1  

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ท่ามกลางธาราคีรี มหานครแห่งสายน้ำ ความรัก ความผูกพัน ระหว่างสามัญชนผู้อาจหาญกับเจ้าหญิงแห่งธาราคีรีกำลังจะเกิดขึ้น เพชรน้ำงามย่อมควรคู่กับเรือนแหวนซึ่งทรงคุณค่า เช่นนั้นแล้วราชนิกูลสาวผู้แสนสวยแห่งเมืองสายน้ำ จะควรคู่อยู่กลางใจใครกัน ระหว่างเจ้าชายปัญจมินทร์ หรือจะเป็นชายหนุ่มที่เธอแสนรัก ใครกันหนอที่จะได้ครอบครองอัญมณีล้ำค่าแห่งธารารมณีย์