ข้อมูล eBook

ชื่อ: "Post Love พัดโบกกับของขวัญ ณ วันรักคืนใจ"

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เขาก้มมองดูนาฬิกาของตัวเอง ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้ว ภายในร้านมีของขวัญนั่งอยู่คนเดียว ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า ไข่ห่อที่เขารู้จักเป็นคนเดียวกับของขวัญเพื่อนทางจดหมายของเขาหรือเนี่ย!