ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรือนทรายชายน้ำ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หญิงสาวชายหนุ่มยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตท่างกลางพายุเศรษฐกิจและโลกีย์ ทั้งสองปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวที่เป็นสุข หากบ้านที่พวกเขาพยายามสร้างเป็นเสมือนเรือนทรายที่ตั้งอยู่ชายน้ำ เพียงกระแสน้ำขึ้นและลมแรงก็อาจพัดบ้านทลายลงได้