ข้อมูล eBook

ชื่อ: รุ้งปลายเมฆ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"รุ้งปลายเมฆ" เล่มนี้ เป็นเรื่องราวของสองฝาแฝดต่างขั้วระหว่าง "ฆนากร หรือ เมฆ" และ "นภวินท์ หรือ วินท์" ในขณะที่นภวินท์เปรียบเหมือนท้องฟ้าสว่างสดใส แต่ฆนากรกลับเป็นก้อนเมฆหม่นหมองอันเกิดจากปมในอดีต ทำให้เขากลายเป็นคนเก็บกดอิจฉาน้องเกลียดพ่อตัวเอง แต่ "ปลายรุ้ง" ได้เข้ามาทำให้ชีวิตหม่นๆ ของชายหนุ่มเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้นด้วยความรักของเธอ