ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลิขิตรักในรอยบาป

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อ วาสุกรี เกื้อการุณ คนที่เธอรักถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ที่ฆ่าพ่อของเธอตาย ซึ่งวาสุกรีก็คือเด็กที่ถูกพ่อของเธอรับอุปการะมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเด็ก ๆ แถมเมื่อเปิดพินัยกรรมออกมา ปรากฏว่าพ่อของเธอต้องการยกสมบัติมหาศาลทุกอย่างให้กับเขาอีก ทว่าทายาทโดยชอบธรรมอย่างเธอ ชิโนรส เศรษฐกร กลับได้รับเพียงแค่ที่ดินรกร้างจำนวนไม่กี่แปลง เพียงแต่เธอจะได้มรดกทุกอย่างในจำนวนครึ่งหนึ่งก็ต่อเมื่อสมรสกับเขาและมีทายาทให้ได้ภายในสองปี แต่จะทำอย่างไรต่อไปเมื่อชายหนุ่มที่เธอรักยังติดอยู่ในเรือนจำ ปฏิบัติการทวงความยุติธรรมและค้นหาความจริงจึงเกิดขึ้น..